SCHUNCK GROUP
SCHUNCK GROUP
SCHUNCK GROUP
SCHUNCK GROUP
Geschäftsleitung Austria
Michael Hauswirth Michael Hauswirth
Geschäftsleiter SCHUNCK Austria

Peter Umshaus Peter Umshaus
Geschäftsleiter SCHUNCK Wien

Walter Dissertori Walter Dissertori
Geschäftsleiter SCHUNCK Innsbruck